Michał Ziółkowski

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i studiów podyplomowych zakresu chorób psów i kotów na SGGW w Warszawie. Jego wszechstronność zainteresowań sprawia, że wewnątrz przychodni oprócz typowych zadań internistycznych zajmuje się: położnictwem, chorobami zwierząt egzotycznych, chirurgią, oraz diagnostyką rtg i usg. Współpracuje też dydaktycznie z jednym z płockich techników weterynaryjnych. Jest pracowitym, kompetentnym, lubianym i cenionym lekarzem, ale Jego aktywność w Przychodni wykracza daleko poza obowiązki pracownika. Często nas zaskakuje wdrażaniem własnych technicznych pomysłów racjonalizatorskich ułatwiających pracę. Prywatnie ojciec dwóch synów, których konsekwentnie uczy rozumienia przyrody i szacunku dla środowiska. Rosnąca wciąż domowa „menażeria”, obejmuje różne gatunki owadów, płazy, gady, ptaki, typowe domowe ssaki, oraz kózkę karłowatą.