Interna

Badanie internistyczne to wnikliwa ocena stanu zdrowia pacjenta prowadzona w oparciu o wywiad z właścicielem, szczegółowe badania kliniczne i ewentualne specjalistyczne badania dodatkowe prowadzące do wykrycia schorzenia i właściwego leczenia. To codzienna praktyka wszystkich lekarzy. Przypadki trudniejsze są analizowane przez konsylium w lecznicy i gdy trzeba konsultowane ze specjalistami z ośrodków akademickich.