Dermatologia

Schorzenia skóry należą do najczęstszych problemów zdrowotnych zwierząt towarzyszących. Mimo pozornej dostępności zmian chorobowych, ich rozpoznanie i leczenie, ze względu na mnogość przyczyn, jest bardzo trudne i wymaga dużego doświadczenia oraz intuicji lekarskiej. W tej dziedzinie, podobnie jak w rentgenologii często korzystamy z naszego atutu, jakim jest możliwość oceny trudnych przypadków przez konsylium lekarzy. Uczestnicząc w zebraniach i sympozjach śledzimy najnowsze osiągnięcia nauki w tej dziedzinie. W ramach wewnętrznej specjalizacji jest ona przedmiotem szczególnego zainteresowania lek. wet. Ireny Brzezickiej.