Krzysztof Wroński

Absolwent Policealnego Zawodowego Studium Weterynaryjnego w Sokołowie Podlaskim. Czterdziestoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno choroby zwierząt gospodarskich jak i zwłaszcza w ostatnim okresie – zwierząt domowych. Pracując z wieloosobowym zespołem lekarzy zdobył duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób psów i kotów. Ceniony za dobry kontakt zarówno z pacjentami jak i z ich właścicielami. Wewnątrz przychodni zajmuje się szeroko rozumiana profilaktyką, diagnostyką Rtg i laboratoryjną, behawioryzmem. Dba o sprawy organizacyjne i finansowe lecznicy. Prywatnie zdeklarowany kibic sportów zespołowych – zwłaszcza piłki nożnej. Od pewnego czasu ma też nowe hobby – rekreację rowerową, który realizuje z typową dla siebie konsekwencją i z widocznymi już korzyściami prozdrowotnymi.