Jakub Juszczyk

W efekcie poszukiwań drogi zawodowej ukończył studia licencjackie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiował zootechnikę na SGGW w Warszawie i skończył technikum weterynaryjne. Połączenie Jego zainteresowań zootechniczno-terrarystycznych, dobrego podejścia do zwierząt, wyniesionych z domu lekarskich genów, oraz doświadczenia zdobytego w pracy w Chironie sprawiło, że bardzo szybko stał się naszym najważniejszym asystentem. Z Jego praktycznej wiedzy i doświadczenia korzystają dziś chętnie nie tylko inni asystenci, ale także nasi młodzi lekarze.